تبلیغات
خوابگاه داران غیر دولتی
 
همه با همه برای داشتن خوابگاه های مناسب نام دانشجو !

درخواست ارسال شماره تلفن یه همراه 09114321626 به نام خلیل خرسندفر عضو هیئت مدیره !

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
جمعه 16 آبان 1393-01:17 ب.ظ

همکار گرامی !

                    جهت راحتی تماس وامکان تبادل تجربه ، لطفا شماره تماس خود ، نام ونام خانوادگی ونام شهر وخوابگاه خود را به شماره 09114321626   به نام خرسندفر smsنمائید اگر این مسئله به همکاران دیگر نیز اطلاع دهید سپاسگزار میشوم .
                                                                                        خدمتگزار شما در هیئت مدیره شرکت تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی کشور - خرسندفر
نظرات() 

قسمت سوم دستورالعمل..............

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
جمعه 16 آبان 1393-09:58 ب.ظ

ماده 13- مسئولین معاونتهای دانشجویی وفرهنگی واجتماعی وزارت ودانشگاه ها ، صندوق وتعاونی می توانند بدون اعلام قبلی از خوابگاه بازدید نمایند

ماده 14 خوابگاه های غیر دولتی تابع شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان می باشند

      تبصره : سرپرست خوابگاه ملزم است مقررات انضباطی را به رویت وامضاء دانشجو برساند ودر صورت تخلف انضباطی از طرف دانشجویان مراتب را به معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه اعلام نماید تا اقدام لازم صورت پذیرد

ماده 15- در صورت مشاهده یا اخذ گزارش مبنی بر تخلفات خوابگاه داران دولتی از قبیل : عدم رعایت اصول مندرج در اساسنامه تعاونی ، وآئین نامه داخلی آن ، عدم رعایت مقررات اداره کل اماکن ناجا وعدم رعایت استانداردهای تهیه شده ، دانشگاه یا تعاونی موظف می باشند نسبت به بررسی موضوع اقدام ودر صورت اثبات تخلف نسبت به ارجاع موضوع به صندوق اقدام نماید صندوق ضمن بررسی موضوع وبرخورد با متخلفین( اقدام تا لغو پروانه ) مراتب را با ذکر نوع ومیزان تخلف وشرح اقدامات معموله به ناجا گزارش نماید.

ماده 16- بر اساس تفاهم نامه منعقده ، نیروی انتظامی ورده های تابعه در خصوص کنترل ونظارت از طریق بازدیدهای گروهی یا انفرادی اقدام می نمایند .

ماده 17- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دانشگاه وخوابگاه دار وتعاونی در هر زمان ، مرجع حل اختلاف دفتر حقوقی صندوق می باشد. در صورت عدم حصولنتیجه موضوع به معاونت حقوقی وزارت ارجاع خواهد شد . ارجاع به سایر مراجع ذیصلاح پس از کسب نظر معاونت حقوقی وزارت انجام خواهد شد .


ادامه مطلب


نظرات() 

قسمت دوم دستورالعمل .....................

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
جمعه 16 آبان 1393-09:54 ب.ظ

    ماده 4- شرایط مکان

            4-1-داشتن پایان کار برای ساختمان های تا 15 سال قدمت وتأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ساختمانهای بیش از 15 سال قدمت از حیث استحکام وتأسیسات

            4-2-تأییدیه دانشگاه از نظر موقعیت شهری خوابگاه ومسائل فرهنگی ومسائل فرهنگی محیط اطراف خوابگاه بخصوص خوابگاه بخصوص خوابگاه خواهران ونقشه مناسب فضای خوابگاهی

            تبصره : در صورتیکه در یک شهر خاص ، خوابگاه برای چند دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد دانشگاه مادر (جامع) در همان شهر مسئولیت صدور این تأییدیه را به عهده می گیرد.

ماده 5 - مراحل صدور مجوز

            5-1- ارائه درخواست کتبی متقاضی به دانشگاه یا بطور مستقیم به تعاونی

            5-2-تشکیل پرونده وکارشناسی مدارک مورد نیاز توسط تعاونی وارسال به دانشگاه دولتی شهر یا مرکز استان

            5-3 بررسی پرونده متقاضی توسط دانشگاه ودر صورت تأیید ارسال به صندوق

5-4-بررسی نهایی پرونده وصدور مجوزفعالیت  یکساله توسط صندوق ودر صورت تأیید عملکرد ، صدور مجوز 5 ساله

ماده 6- نظارت وارزیابی

            درراستای تقویت نقش حاکمیتی ، صندوق با کمک ومساعدت دانشگاه دولتی وظیفه نظارت وارزیابی عملکرد خوابگاه هایی را که بر اساس این دستور العمل ایجاد می شوند ، به عهده دارند .

ماده 7 -انواع خوابگاه

            خوابگاه های غیر دولتی به خوابگاه های نوع 1و2و3 تقسیم می گردند .ویژگی های خوابگاه های مذکور (به تناسب ظرفیت اتاق ها ، تجهیزات وامکانات قابل ارائه ) تهیه شده توسط صندوق می باشد . (به شرح پیوست شماره 2)


ادامه مطلب


نظرات() 

دستورالعمل اجرایی تأسیس واداره خوابگاه های دانشجوئی غیر دولتی دانشگاه ها وموسسات اموزش عالی

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
جمعه 16 آبان 1393-09:50 ب.ظ

همکارگرامی ! دستورالعمل اجرایی تأسیس واداره خوابگاه های دانشجوئی غیر دولتی دانشگاه ها وموسسات اموزش عالی در حال تغییر است لطف نظر خودرا بیان کنید.

                                                                                                                              تاریخ: 16/7/1390

                                                                                                                                   شماره :13313/1/130

دستورالعمل اجرایی تأسیس واداره خوابگاه های دانشجوئی غیر دولتی دانشگاه ها وموسسات اموزش عالی

مقدمه

      درراستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله وقانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تصدی گری دولت وبه استناد ماده هفت قانون اهداف ، وظایف وتشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری مصوب 18 مرداد 1383، دستور العمل اجرایی تأسیس واداره خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی مصوب مورخ 14/12/84 بازنگری وبه شرح ذیل تدوین وتصویب می گردد :

ماده 1 - تعاریف

1-1-          خوابگاه : مکانی است که دانشجو بر اساس ضوابط وشرایط تعیین شده در این دستور العمل وقراردادمنعقده ، در آن اسکان می یابد .

1-2-          وزارت : وزارت علوم تحقیقات وفناوری

1-3-          دانشگاه : کلیه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات وفناوری

1-4-          صندوق : صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری

1-5-          ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مدیریت های نظارت براماکن عمومی درسراسر کشور)

1-6-           دستورالعمل : دستورالعمل اجرایی تأسیس واداره خوابگاه های دانشجوئی غیر دولتی دانشگاه ها وموسسات اموزش عالی

1-7-          تعاونی : شرکت های  تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی که تحت نظارت صندوق رفاه دانشجویان وبا اساسنامه مورد تأیید صندوق رفاه دانشجویان تشکیل می شوند .

1-8-          متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهان تأسیس واداره خوابگاه دانشجویی غیردولتی

1-9-          خوابگاه دار: اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردارواداره کننده خوابگاه بر اساس این دستور العمل


ادامه مطلب


نظرات() 

در خواست ثبت آدرس خوابگاه ، شماره تماس وآدرس ایمیل همکاران خوابگاه دار !

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
جمعه 16 آبان 1393-06:35 ب.ظ

ازکلیه همکاران تقاضا دارم ، آدرس خوابگاه ، شماره تماس وآدرس ایمیل خود را در قسمت نظرات همین مطلب ثبت فرمائید تا مورد بهره برداری جهت تماس با شما واطلاع رسانی به سایرین قرار گیرد .    خرسندفر
نظرات() 

اعلام برگزاری مجمع عمومی

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
یکشنبه 11 آبان 1393-09:04 ب.ظ

اعضای محترم شرکت تعاونی !
                با سلام وعرض تسلیت شهادت امام حسین علیه السلام ویاران با وفایش !
                به اطلاع می رساند ، مجمع عمومی عاد ی بطور فوق العاده تعاونی (نوبت اول)  ، روز پنجشنبه 6/9/93 به منظور انتخاب بازرسان تشکیل می گردد . انتظار داریم ، همکاران گرامی به صورت وسیع در این مجمع عمومی شرکت نموده وسایر همکاران را نیز مطلع وترغیب نمایند.  خرسندفر
نظرات() 

تقدیر وتشکر از اعضاء ومدعوین محترم شرکت کننده در مجمع عمومی عادی وفوق العاده شرکت تعاون خوابگاه داران غیر دولتی کشور

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
چهارشنبه 15 خرداد 1392-10:20 ب.ظ

خداوند متعال را شاکریم با عنایت خود شرایط برگزار ی مطلوب هر دو مجمع را فراهم آورد .متأسفانه دراین مجمع شاعت ده ونیم در شدیدی از ناحیه قفسه سینه برمن عارض گردید . ولی به احترام حضور ارزشمند جناب مهندس مرادیان وهیئت همراه واعضای محترم شرکت تعاونی ، این درد را تا ساعت 2 بعد از ظهر تحمل کردم .پس از مراجعه به بیمارستان جم .عارضه سکته قلبی اعلام شد ودر فردای آنروز در بیمارستان پیامبران عمل قلب باز صورت گرفت که الان دوره نقاهت آنر می گذرانم .لذا برخود فرض می دانم از همکاران محترم بخاطر عدم تشکیل جلسه بعداز ظهر عذرخواهی نمایم .همچنین از مدیریت محترم صندوق رفاه دانشجویان ، اعضاء محترم هیئت مدیره جنابان آقایان : مهردادزیاد،رضاشوکتی ،دکتر بابائی وبه ویژه جناب محمودی مدیرعامل محترم و بازرسان گرانقدر آقای سلطانپور، آقای احمدی وسرکارخانم نظام آبادی به خاطر اظهار محبت تلفنی یا حضور دربیمارستان ویا منزل تشکر وسپاسگزاری می نمایم .

                                                                                                            با احترام رئیس هیئت مدیره : خرسندفر

نظرات() 

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی وفوق العاده

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
جمعه 20 اردیبهشت 1392-08:11 ب.ظ

به اطلاع همکاران محترم می رساند . سومین مجمع عمومی شرکت تعاونی در ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه 7/3/ 92 (هفتم خردادماه نودودو)در تالارمجتمع خوابگاه های  دانشگاه تهران واقع در کارگر(امیر آباد) شمالی برگزار می گردد و به زودی آگهی دعوت به آدرس شما فاکس یا ارسال می شود.   خرسندفرنظرات() 

دریافت معرفی نامه ی استفاده از تعرفه آموزشی برای آب وبرق و گاز مصرفی

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392-11:18 ب.ظ

کلیه همکارانی که عضو تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی کشور و دارای مجوزفعالیت از صندوق رفاه دانشجویان می باشند . جهت دریافت معرفی نامه با دفتر تعاونی تماس بگیرند.نظرات() 

پیش آگهی مجمع عمومی سالانه

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392-08:36 ب.ظ

با سلام وعرض معذرت از کلیه اعضاء محترم وهمکاران گرامی! به اطلاع می رساند که مجمع عمومی سالانه شرکت تعاونی به زودی (تا نیمه اول خردادماه 92) با حضور اعضاء محترم برگزار می گردد.

نظرات() 

اسامی خوابگاه داران عضو تعاونی دراستان یزد - تاتاریخ 15/8/91

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
چهارشنبه 17 آبان 1391-02:46 ب.ظ

نام ونام خانوادگی

تلفن همراه

نام استان

نام شهرستان

نام خوابگاه

تلفن

فاطمه رضایی

9133587530

یزد

یزد

 

3515253043

مسعود برادران

9131515886

یزد

یزد

فیرزان

    3518237277

نظرات() 

اسامی خوابگاه داران عضو تعاونی دراستان همدان - تاتاریخ 15/8/91

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
چهارشنبه 17 آبان 1391-02:46 ب.ظ

نام ونام خانوادگی

تلفن همراه

نام استان

نام شهرستان

نام خوابگاه

تلفن

محمدعلی عسگری

9188510014

همدان

ملایر

ماهان

8512220014

علی مرتضی بلوردی

9183518408

همدان

ملایر

متقاضی

8513326709

 فرامرز ترکمان

9183510495

همدان

ملایر

متقاضی

8512224495

جلال طیبی

9188140233

همدان

همدان

شهید شریفی

8118267473

علی اکبری فر

9188511450

همدان

ملایر

کوثر

8512222337

ابولقاسم عبدلی

9188511285

همدان

ملایر

ولیعصرعج

8512220058


ادامه مطلب


نظرات() 

اسامی خوابگاه داران عضو تعاونی دراستان مركزی - تاتاریخ 15/8/91

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
چهارشنبه 17 آبان 1391-02:43 ب.ظ

نام ونام خانوادگی

تلفن همراه

نام استان

نام شهرستان

نام خوابگاه

تلفن

ام البنین میرحسینی

589684132

مرکزی

تفرش

حضرت فاطمه زهرا

8626230119

داود هاشمی

 

مرکزی

تفرش

 

 

محمد قربانی

 

مرکزی

تفرش

 

 

فرهنگ منصور

 

مرکزی

تفرش

فرهنگ

 

آذر بقایی

9181616573

مركزی

اراک

ایثار

8613662817     

غلام بیات

9188623464

مركزی

اراک

 

 

کبری صمدی

9189635949

مركزی

شهرک قدس

معصومیه

8613663901

فرزین حشمت پور

9113920375

مركزی

ساوه

متقاضی

1924287797

نظرات() 

اسامی خوابگاه داران عضو تعاونی دراستان مازندران (2) - تاتاریخ 15/8/91

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
چهارشنبه 17 آبان 1391-02:42 ب.ظ

محمد حسن بطحائی

9111270183

مازندران

آمل

فرزانه

1213264198

سعید کاردار

9127779999

مازندران

آمل

متقاضی

88663921

احمد حسن زاده

9351658187 9359519284 9111538842

مازندران

ساری

متقاضی

  3218507

مونا اکبری کلانی

9113007890  9119444742

مازندران

آمل

نیایش

1213275781

مهین نجاتی

9188554486

مازندران

رامسر

فدک

1925216205

مژگان محمدپور

9112928568

مازندران

تنکابن

کوثر

1924284153

طوبی اوصانلو

9391518372

مازندران

 قائم شهر

گل

 

فلورا قاسم تبار

9358040260

مازندران

آمل

نیکان

1212285975

مهدی رضازاده

9111203566

مازندران

محمود آباد

فاطمیه

1227433275

نظرات() 

اسامی خوابگاه داران عضو تعاونی دراستان مازندران (1) - تاتاریخ 15/8/91

نوشته شده توسط :خلیل خرسندفر
چهارشنبه 17 آبان 1391-02:40 ب.ظ

نام ونام خانوادگی

تلفن همراه

نام استان

نام شهرستان

نام خوابگاه

تلفن

 سیده خدیجه حسینی

9112170783  9111151921  9116421921

مازندران

بابل

الزهرا

1112291347

رضا گلی

9112566494

مازندران

ساری

حضرت نرگس

1513262347

محمود منسوب بصیری

9121451382

مازندران

آمل

 نور

1212226549

جعفر چلتاش

9113200907

مازندران

آمل

امیررضا

1213244125

حمیدرضا ناصرسعید

9111931808

مازندران

نور

گوهره بدرنور

1226221124

اعظم قربان اف

9111278105

مازندران

آمل

گلها

1212242363


ادامه مطلب


نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox